Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25179
Title: Охорона праці та безпека життєдіяльності : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 « Культура і мистецтво” спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету післядипломної та заочної освіти рівня освіти "бакалавр"
Authors: Жарська, Наталія
Zharska, Nataliia
Кафедра Спортивної медицини, здоров'я людини
Keywords: кафедра Спортивної медицини та здоров'я людини
Охорона праці та безпека життєдіяльності
спеціальність "Хореографія"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
самостійна робота
залікові вимоги
рекомендована література
Issue Date: 27-Mar-2020
Citation: Охорона праці та безпека життєдіяльності : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 02 « Культура і мистецтво” спеціальності: 024 "Хореографія" факультету педагогічної освіти та факультету післядипломної та заочної освіти рівня освіти "бакалавр" / розроб. Жарська Н. В. - Львів, 2019. - 18 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» є формування у бакалаврів фундаментальних знань про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності фахівця уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього середовища.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25179
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Жарська Н.В. Робоча програма ОП таБЖД (хор).pdf306.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.