Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25085
Title: Основи медичних знань : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 22 "Охорона здоров’я" спеціальності 227 "Фізична терапія та ерготерапія" факультету фізичної терапії та ерготерапії, факультету післядипломної та заочної освіти рівня освіти "Бакалавр" спеціалізації "Фізична терапія та ерготерапія "
Authors: Будзин, Віра
Budzyn, Vira
Кафедра Спортивної медицини, здоров'я людини
Keywords: кафедра Спортивної медицини та здоров'я людини
Основи медичних знань
спеціальність "Фізична терапія та ерготерапія"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
самостійна робота
залікові вимоги
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 19-Mar-2020
Citation: Основи медичних знань : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 22 "Охорона здоров’я" спеціальності 227 "Фізична терапія та ерготерапія" факультету фізичної терапії та ерготерапії, факультету післядипломної та заочної освіти рівня освіти "Бакалавр" спеціалізації "Фізична терапія та ерготерапія " / розроб. Будзин В. Р. - Львів, 2019. - 16 с.
Abstract: Метою є поглиблення знань студентів про засоби запобігання захворювань, отруєнь, травм та нещасних випадків, а також про основні ознаки та наслідки захворювань, отруєнь та травм, які становлять небезпеку для життя та здоров’я людини, методи їх попередження і подолання; забезпечення наявності у бакалаврів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з першої медичної допомоги, які необхідні майбутнім фахівціям у відповідності до кваліфікаційної характеристики випускника, що передбачені чинними Державними освітніми стандартами.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/25085
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма ОМЗ ФЕТ Будзин В.Р. кафедра СМ,ЗЛ.pdf151.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.