Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24054
Title: Кадрове забезпечення як актуальна проблема сучасної фітнес-індустрії
Authors: Дутчак, Мирослав
Чеховська, Любов
Dutchak, Myroslav
Chekhovska, Liubov
Keywords: оздоровчий фітнес
кадрове забезпечення
фітнес-індустрія
професійні стандарти
Issue Date: 2018
Citation: Дутчак М. Кадрове забезпечення як актуальна проблема сучасної фітнес-індустрії / Мирослав Дутчак, Любов Чеховська // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2018. - № 6(68). - С. 31-38.
Abstract: У статті обґрунтовано проблему кадрового забезпечення фітнес-індустрії України. Мета: вивчити сучасний стан проблеми кадрового забезпечення у системі оздоровчого фітнесу в Україні. Результати: за останні роки зросла увага науковців до кадрової проблематики у сфері фізичної культури і спорту, зокрема – оздоровчого фітнесу. Посилення соціального значення професійної діяльності фахівців фітнес-індустрії зумовлено новими соціально-економічними змінами, розбудовою нашої держави відповідно до нових ринкових умов. Процеси трансформації, глобалізації та інтеграції, що відбуваються нині у системі оздоровчого фітнесу в Україні вимагають вдосконалення її кадрового забезпечення. Доведено необхідність забезпечення ринку праці конкурентоспроможними фахівцями, оскільки у професійному середовищі відзначається дефіцит кваліфікованого фітнес-персоналу та невідповідність компетентностей у значній частині наявних кадрів сучасним викликам. Висновки: актуалізувалася потреба наукового обґрунтування концепції кадрового забезпечення в системі оздоровчого фітнесу в Україні для подолання виявлених суперечностей між існуючою практикою та вимогами сьогодення.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24054
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дутчак_Чеховська_2018.pdf340.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.