Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22330
Title: Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 24 "Сфера обслуговування" cпеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"
Authors: Гузар, Уляна
Huzar, Uliana
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Keywords: кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
теми практичних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
розподіл балів
шкала оцінювання
Issue Date: 2-Oct-2019
Citation: Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 24 "Сфера обслуговування" cпеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа" / розроб. Гузар У. Є. - Львів, 2019. - 27 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни “Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу” є формування у студентів фундаментальних знань, вмінь та навичок щодо методів аналізу діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу, маркетингових, менеджерських процесів впливу на діяльність підприємств ГРБ, стратегічного аналізу діяльності підприємств ГРБ.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22330
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
робоча програма АДПГРБ.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.