Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22156
Title: Основи інтенсивної терапії : навч. посіб.
Authors: Усенко, Л.
Кріштафор, А.
Сизоненко, Н.
Слива, В.
Кобиляцький, Я.
Кравченко, А.
Панченко, Г.
Патрошенок, Є.
Снісарь, В.
Станін, Д.
Тютюнник, А.
Срібнюк, О.
Халімончик, В.
Естрін, А.
Keywords: інтенсивна терапія
сепсис
серцево-легенева реанімація
мозкова реанімація
анафілактичний шок
Issue Date: 2002
Citation: Основи інтенсивної терапії : навч. посіб. / за ред. Л. В. Усенко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002.– 332 с.
Abstract: Питання інтенсивної терапії останнім часом набули особливої ваги в медицині. Їх вивчення студентами медичних вузів стає нагальним завданням незалежно від фаху. В даному навчальному посібнику викладено основні положення серцево-легеневої та церебральної реанімації на всіх етапах медичної допомоги, розглянуто патогенез, клініку, діагностику та інтенсивну терапію синдромів, що супроводжують термінальні стани, а також загальні принципи діагностики і корекції метаболічних порушень. Надано детальну інформацію щодо клініки та інтенсивної терапії окремих нозологічних форм невідкладних станів у дорослих і дітей, розкрито закономірності побудови алгоритмів інтенсивної терапії.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/22156
Appears in Collections:Книги

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Основи інтенсивної терапії_2002.pdf3.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.