Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19104
Title: Диференційоване фізичне виховання : робоча програма для студентів VІ курсу з галузі знань ‒ 01 Освіта, спеціальності ‒ 014 Середня освіта, предметної спеціалізації ‒ 014.11 Середня освіта (фізична культура), другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступеня – магістр, освітньої кваліфікації ‒ магістр освіти (за предметною спеціалізацією «Фізична культура»)
Authors: Боднар, Іванна
Сороколіт, Наталія
Bodnar, Ivanna
Sorokolit, Nataliia
Кафедра теорії та методики фізичної культури
Keywords: кафедра теорії та методики фізичної культури
Диференційоване фізичне виховання
4 курс
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 12-Mar-2019
Citation: Диференційоване фізичне виховання : робоча програма для студентів VІ курсу з галузі знань ‒ 01 Освіта, спеціальності ‒ 014 Середня освіта, предметної спеціалізації ‒ 014.11 Середня освіта (фізична культура), другого (магістерського) рівня вищої освіти, ступеня – магістр, освітньої кваліфікації ‒ магістр освіти (за предметною спеціалізацією «Фізична культура») / розроб. Боднар І. Р, Сороколіт Н. С. - Львів, 2018. - 14 с.
Abstract: Метою викладання дисципліни «Диференційоване фізичне виховання» поглиблення у студентів знань і умінь, необхідних для формування успішної практичної діяльності з фізичного виховання. Одне з головних завдань дисципліни навчити висококваліфікованого спеціаліста з фізичної культури інтегрувати знання, одержані в суміжних курсах і окремих методиках, знаходити шляхи реалізації міжпредметних зв’язків цих знань у науковій та педагогічній діяльності. Зміст предмета передбачає створення теоретичної бази, яка є основою для використання засобів фізичного виховання з метою гармонійного розвитку школярів, зміцнення здоров’я і профілактики захворювань, самозатвердження і самопізнання, раціональної організації вільного часу. Вивчення всіх розділів курсу проходить через призму потреб науки та практики в сфері фізичного виховання і спорту, ознайомлення з передовим досвідом роботи провідних фахівців даної галузі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/19104
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.PDF586.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.