Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18569
Title: ТіМОВС-СПВ (лижні перегони) 1 курс : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань: бакалавр 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини", напрям: бакалавр 6.010202 "спорт", 6.010201 "Фізичне виховання"
Authors: Стефанишин, Маркіян
Stefanyshyn, Markiian
Кафедра зимових видів спорту
Keywords: кафедра зимових видів спорту
ТіМОВС-СПВ (лижні перегони)
1 курс
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лекційних занять
теми семінарських занять
теми практичних занять
самостійна робота
розподіл балів
шкала оцінювання
критерії оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 28-Feb-2019
Citation: ТіМОВС-СПВ (лижні перегони) 1 курс : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань: бакалавр 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини", напрям: бакалавр 6.010202 "спорт", 6.010201 "Фізичне виховання" / розроб. Стефанишин М. В. - Львів, 2018. - 25 с.
Abstract: Мета – всебічна підготовка кваліфікованих фахівців з фізичного виховання та спорту, яка включає оволодіння необхідними знаннями, вміннями і навичками організації і проведення різних форм занять із сезонних видів спорту з особами різних вікових груп, статі, стану здоров’я і фізичної підготовленості.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18569
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма (1-ФК, ФКіС).pdf576.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.