Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18348
Title: Економічна теорія : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 22 "Охорона здоров'я" спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" факультету фізичної терапії та ерготерапії й факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти
Authors: Павленчик, Анатолій
Pavlenchyk, Anatolii
Кафедра економіки та менеджменту
Keywords: кафедра економіки та менеджменту
"Економічна теорія"
"Фізична терапія, ерготерапія"
економічна теорія
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
самостійна робота
екзаменаційні вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 26-Feb-2019
Citation: Економічна теорія : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 22 "Охорона здоров'я" спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" факультету фізичної терапії та ерготерапії й факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти / розроб. Павленчик А. О. - Львів, 2018. - 15 с.
Abstract: Мета вивчення дисципліни “Економічна теорія” - є формування у студентів економічного мислення, опанування основних економічних законів, методів пізнання економічних явищ та процесів. Крім того знання цієї дисципліни дасть можливість студентам даної спеціальності продовжити вивчення інших економічних дисциплін.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18348
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОБ ПРОГР_ЕкТеор-ФТЕ.pdf377.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.