Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18056
Title: Теорія і методика легкої атлетики : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності: 014 "Середня освіта (фізична культура)" факультету педагогічної освіти, післядипломної та заочної освіти
Authors: Конестяпін, Володимир
Чорненька, Галина
Konestiapin, Volodymyr
Chornenka, Halyna
Кафедра легкої атлетики
Keywords: кафедра легкої атлетики
"Теорія і методика легкої атлетики"
"Середня освіта (фізична культура)"
бакалавр
теорія і методика легкої атлетики
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лекцій
теми семінарських занять
теми практичних занять
самостійна робота
критерії оцінювання
контрольні запитання
нормативи для студентів
екзаменаційні вимоги
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 20-Feb-2019
Citation: Теорія і методика легкої атлетики : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 01 "Освіта" спеціальності: 014 "Середня освіта (фізична культура)" факультету педагогічної освіти, післядипломної та заочної освіти / розроб. Конестяпін В. Г., Чорненька Г. В. - Львів, 2018. - 20 с.
Abstract: Мета навчальної дисципліни – набуття студентами теоретичних і практичних знань, умінь, навичок викладання видів легкої атлетики, які входять до програми з фізичного виховання загальноосвітніх шкіл, дитячо- юнацьких спортивних шкіл, коледжів, середніх та вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/18056
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПО_бак_ТіМЛА_18.pdf510.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.