Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17628
Title: Психологія : робоча програма навчальної дисципліни напряму підготовки – 242 "Туризм" спеціалізація – "Туризм2 факультету туризму та ФП та ЗО
Authors: Матвійчук, Тетяна
Matviichuk, Tetiana
Кафедра педагогіки та психології
Keywords: кафедра педагогіки та психології
"Психологія"
"Туризм"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лекційних занять
леми лабораторних занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
психологія
Issue Date: 12-Feb-2019
Citation: Психологія : робоча програма навчальної дисципліни напряму підготовки – 242 "Туризм" спеціалізація "Туризм" факультету туризму та ФП та ЗО / розроб. Матвійчук Т. Ф. - Львів, 2018. - 11 с.
Abstract: Метою курсу «Психологія» є створення загальнотеоретичної бази (оволодіння загально психологічним інструментарієм) для успішного вивчення подальших теоретичних, практичних і прикладних навчальних курсів психолого-педагогічного циклу. Навчальна дисципліна «Психологія» знайомить студентів з системою психологічних понять, що відображають психічну реальність (психіка, свідомість, діяльність, особистість); особливостями психічного відображення людиною навколишньої дійсності у пізнавальних, емоційних та вольових процесах; психології спілкування і діяльності, що розкривають закономірності взаємодії людей в групі та колективі, в процесі індивідуальної та групової взаємодії.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17628
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
психологія роб. програма.pdf586.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.