Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17328
Title: Значення організації оптимального співвідношення раціонального харчування та рухової активності для студентської молоді
Authors: Ханікянц, Олена
Khanikiants, Olena
Keywords: студенти
раціональне харчування
рухова активність
фізичний стан
Issue Date: 2018
Citation: Ханікянц О. В. Значення організації оптимального співвідношення раціонального харчування та рухової активності для студентської молоді / Ханікянц О. В. // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2018. – Вип. 152, т. 2. – С. 169–176.
Abstract: У статті подано результати аналізу проведеного анкетування студентів ЗВО м. Львова. Метою дослідження було з’ясувати основні ціннісно-харчові орієнтації сучасної молоді, визначити рівень знань та дослідити інтереси щодо оптимального співвідношення раціонального харчування та рухової активності. У результаті здійсненого аналізу було виявлено, що мотиваційним фактором для вибору продуктів відповідної якості та занять руховою активністю є суб’єктивне сприйняття молодою людиною розуміння необхідності ведення здорового способу життя. Понад половина респондентів зазначили, що раціональне харчування і рухова активність є важливими компонентами їхнього способу життя, і вони мають на меті й надалі працювати над корекцією форм тіла. Але, навіть у студентів, які намагаються слідкувати за своїм здоров’ям і виявляють інтерес до проблематики раціонального харчування та рухової активності, рівня знань та навичок організації здорового способу життя на практиці недостатньо. На думку автора, вирішити це питання дозволить розробка програми оптимального співвідношення раціонального харчування та рухової активності, впровадження якої забезпечить оздоровчий та профілактичний ефекти і можливість самостійно оцінити результати власних зусиль.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17328
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ханікянц_2018.pdf575.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.