Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17184
Title: Inclusive physical education of first-third group of health
Authors: Prystupa, Yevhen
Petryshyn, Yurii
Bodnar, Ivanna
Keywords: інклюзія
виховання
учні
здоров'я
Issue Date: 2013
Citation: Prystupa E. Inclusive physical education of first-third group of health / Prystupa E.N., Petryshyn Y.V., Bodnar I.R. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013.- №1. - С.62-67.
Abstract: Метою було визначити основні тенденції реалізації інклюзивного фізичного виховання учнів 1–3 груп здоров’я середніх загальноосвітніх шкіл України в сучасних умовах. Проведенi аналіз та узагальнення даних більш ніж 150 літературних джерел. Виявлено, що до сьогодні не досягнуто адекватного трактування сутності терміну «інклюзивне фізичне виховання». Доведено, що діти 3-ї групи здоров’я відповідають концепції інклюзивного фізичного виховання. З’ясовано, що фізичне виховання учнів залишається сегрегативним. Фахівцями рекомендуються окремі заняття для здорових учнів і учнів спеціальної та підготовчої медичних груп. Проблема інклюзивного фізичного виховання супроводжується низкою невирішених питань. Теоретично обґрунтовано доцільність, соціальну вагомість і своєчасність впровадження інклюзивного фізичного виховання учнів 1–3 груп здоров’я.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17184
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Приступа_Петришин_Боднар_2.pdf291.39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.