Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16624
Title: Туризмознавство : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 07 "Управління і адміністрування" спеціальності: 073 "Менеджмент" факультету туризму та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти
Authors: Худоба, Володимир
Khudoba, Volodymyr
Кафедра туризму
Keywords: кафедра туризму
"Туризмознавство"
туризмознавство
"Управління і адміністрування"
"Менеджмент"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми семінарських занять
самостійна робота
індивідуальні завдання
екзаменаційні вимоги
розподіл балів
шкала оцінювання
рекомендована література
Issue Date: 27-Dec-2018
Citation: Туризмознавство : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 07 "Управління і адміністрування" спеціальності: 073 "Менеджмент" факультету туризму та факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти / розроб. Худоба В. В. - 2018. - 13 с.
Abstract: Метою вивчення дисципліни є отримання студентами необхідних знань з наукових основ туризмознавства, з сучасного діловодства, із питань пов’язаних із створенням та організацією роботи з документами відповідно до вимог чинних державних стандартів у цій галузі, а також у формуванні умов для здійснення оцінки туристичних ресурсів, функцій туризму, передумов здійснення туристичної діяльності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16624
Appears in Collections:Робочі навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Робоча програма Туризмознавство_073.pdf341.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.