Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16116
Title: Програма тренерської практики для студентів IV курсу факультету фізичної культури і спорту та студентів V курсу ФП та ЗО спеціальністі 017 – “Фізична культура і спорт”
Authors: Кафедра теорії спорту та фізичної культури
Keywords: кафедра теорії спорту та фізичної культури
практика
тренерська практика
4 курс
5 курс
організація практики
керівництво практики
обов’язки факультетського керівника
обов’язки кущового методиста
обов’язки методиста
контрольні запитання
критерії оцінювання
схема звіту кущового методиста
рекомендована література
бакалавр
Issue Date: 10-Dec-2018
Abstract: Тренерська практика є складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і заключною ланкою підготовки випускників університету до практичної діяльності. Метою і змістом практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації роботи в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі отриманих в університеті знань, вмінь і навичок, здатності приймати самостійні рішення при роботі в реальних умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/16116
Appears in Collections:Програми практик

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Трен бакалавр 017 2018.pdf278.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.