Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1568
Title: Місце галузі туризму в економіці Львівської області
Authors: Атаманюк, Дмитро
Дмитрів, Ірина
Пилипенко, Надія
Keywords: туризм
туристичні ресурси
туристичні потоки
ринок туристичних послуг
Issue Date: 2011
Citation: Атаманюк Д. Місце галузі туризму в економіці Львівської області / Дмитро Атаманюк, Ірина Дмитрів, Надія Пилипенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 4. - С. 6 - 11.
Abstract: В статті проаналізовано рівень розвитку туризму у Львівській області. Зазначено соціально-економічні та історико-культурні туристичні ресурси. Зокрема, наявні пам’ятки архітектури, культурно-пізнавальні заклади, санаторно-курортна база, готельне господарство. Розраховано загальні доходи від туристичної діяльності та їх частка у регіональному валовому продукті, яка становить усього 3,9%. Вказано причини такого становища та названо конкретні проблеми, які потребують свого вирішення. Наостанок розроблено висновки і подано рекомендації щодо активізації туристичної діяльності у Львівській області.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1568
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Атаманюк_99.pdf173.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.