Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/153
Title: Диференційований підхід до використання позаакадемічних форм занять у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів
Authors: Петрина, Роман
Стадник, Володимир
Вишнивецький, Сергій
Keywords: фізичне виховання
фізична підготовленість
студенти
ВНЗ
позаакадемічні заняття
Issue Date: 2014
Citation: Петрина Р. Диференційований підхід до використання позаакадемічних форм занять у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів / Роман Петрина, Володимир Стадник, Сергій Вишневецький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 102 – 109.
Abstract: В роботі висвітлено експериментальне впровадження та визначення ефективності авторської диференційованої програми занять спортом у формі поза академічних занять із фізичного виховання студентів основних медичних груп ВНЗ. Педагогічний експеримент проведено на базі Національного університету «Львівська політехніка» зі студентами основних медичних груп І-ІІІ курсів навчання. Результати проведеного експериментального дослідження підтверджують доцільність створення та впровадження експериментальних програм з фізичного виховання у формі поза академічних занять на основі окремих спортивних спеціалізацій.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/153
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Petryna R., Stadnyk V., Vyshnevets'kyy S..pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.