Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1415
Title: Вплив особистості вчителя на залучення школярів до занять фізичними вправами у вільний від навчання час
Authors: Ріпак, Мар'яна
Мартин, Петро
Ріпак, Ігор
Keywords: учитель
фізична культура
Issue Date: 2011
Citation: Ріпак М. Вплив особистості вчителя на залучення школярів до занять фізичними вправами у вільний від навчання час / Мар'яна Ріпак, Петро Мартин, Ігор Ріпак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 2. - С. 217 - 221.
Abstract: У статті проаналізовано вплив особистості вчителя на залучення школярів до занять фізичними вправами у вільний від навчання час. Висвітлено роль педагогічного колективу у формуванні в учнів потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури. З’ясовано, які чинники, на думку педагогічного колективу, впливають на активність учнів у заняттях фізичною культурою і спортом у вільний від навчання час. Встановлено, як педагогічні працівники впливають на залучення учнів до цих занять.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1415
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ріпак_21.pdf145.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.