Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1295
Title: Фізична активність та якість життя студентів першого та другого року навчання
Authors: Павлова, Юлія
Тулайдан, Вікторія
Keywords: фізична активність
якість життя
студенти
Issue Date: 2012
Citation: Павлова Ю. Фізична активність та якість життя студентів першого та другого року навчання / Юлія Павлова, Вікторія Тулайдан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 4. - С. 92 - 99.
Abstract: У статті досліджено якість життя студентів та динаміку її зміни під час навчання у вищому навчальному закладі, рівень фізичної активності студентів різних спеціалізацій. Показано, що студенти факультету фізичного виховання та спорту мають найвищу якість життя, підвищення якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, спостерігали після року навчання також і у студентів інженерно-технічного факультету. Для студентів-фізкультурників та студентів-інженерів характерний вищий рівень фізичної активності порівняно із студентами історичного факультету. Загальні енергетичні витрати у студентів факультету фізичного виховання та спорту в 1,46 і 1,74 рази вищі, ніж у студентів інженерно-технічного та історичного факультетів, відповідно. Крім цього, 10–20 % студентів не проводять вільний час активно.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1295
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pavlova.pdf331.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.