Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1177
Title: Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами хореографії
Authors: Бубела, Олег
Петренко, Костянтин
Сениця, Аліна
Осадців, Тарас
Keywords: координаційні здібності
засоби хореографії
діти молодшого шкільного віку
Issue Date: 2012
Citation: Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами хореографії / Олег Бубела, Костянтин Петренко, Аліна Сениця, Тарас Осадців // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 2. - С. 45 - 49.
Abstract: Рівень розвитку координаційних здібностей відіграє важливу роль у повсякденному житті дітей молодшого шкільного віку. Від рівня розвитку координації залежить швидкість адаптації дитини до різних рухових ситуацій. Хореографія, завдяки своїм специфічним функціям, дозволяє розвивати в молодших школярів емоційно-виразну пластику рухів, володіння моторикою власного тіла. Одним із перспективних напрямів удосконалення системи фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку є наукове обґрунтування використання засобів хореографії для розвитку координаційних здібностей. Розроблена програма формування координаційних здібностей з використанням засобів хореографії дозволяє покращити рівень розвитку координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1177
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bybela.pdf289.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.