Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1156
Title: Розвиток вестибулярної стійкості у гімнасток-художниць на етапі попередньої базової підготовки
Authors: Сосіна, Валентина
Заплатинська, Оксана
Окопний, Андрій
Keywords: художня гімнастика
вестибулярна стійкість
Issue Date: 2012
Citation: Сосіна В. Розвиток вестибулярної стійкості у гімнасток-художниць на етапі попередньої базової підготовки / Валентина Сосіна, Оксана Заплатинська, Андрій Окопний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 1. - С. 294 - 299.
Abstract: У роботі розглядається проблема розвитку вестибулярної стійкості на етапі попередньої базової підготовки в художній гімнастиці. Показано значення вестибулярної стійкості для досягнення спортивного результату в юних гімнасток. На основі тестування визначено показники рівня розвитку статичної і динамічної рівноваги та вестибулярної стійкості в юних спортсменок. Досліджено показники виконання контрольних вправ із зоровим контролем та без нього. Розроблено й експериментально обґрунтовано програму розвитку вестибулярної стійкості на етапі попередньої базової підготовки. Показано динаміка рівня вестибулярної стійкості в результаті використання розробленої програми.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1156
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sosina.pdf307.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.