Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1083
Title: Інформаційна аналітика в інформаційному забезпеченні студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: інформаційне забезпечення
адаптивний спорт
вищі навчальні заклади фізкультурного профілю
науково-тематичні видання
Issue Date: 2013
Citation: Свістельник І. Інформаційна аналітика в інформаційному забезпеченні студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 166 - 169.
Abstract: Інформаційно-аналітична діяльність у сучасному суспільстві, що має риси інформаційного, стає важливою умовою його подальшого розвитку. У статті проаналізовано значення інформаційно- аналітичної діяльності в інформаційному забезпеченні студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) фізкультурного профілю, розглянуто процес опрацювання інформаційних даних, у результаті якого розрізнені інформаційні джерела перетворюються на закінчену інформаційну продукцію. Представлено практичну діяльність бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури в науково-аналітичному опрацюванні інформації та її поширенні.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1083
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svi_28.pdf282.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.