Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1056
Title: Удосконалення сучасної української системи фізкультурної освіти: прогнози і перспективи
Authors: Проценко, Уляна
Keywords: фізична культура
фізичне виховання
спеціалізовані навчальні заклади
спорт
фізкультурна освіта
Issue Date: 2013
Citation: Проценко У. Удосконалення сучасної української системи фізкультурної освіти: прогнози і перспективи / Уляна Проценко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 134 - 138.
Abstract: У статті зроблено спробу обґрунтувати шляхи й особливості удосконалення сучасної української системи фізкультурної освіти в умовах розбудови українського суспільства. Аналізуються наукові дослідження сучасних учених щодо прогнозів і перспектив розвитку вищої фізкультурної освіти.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1056
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pro_23.pdf305.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.