Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1050
Title: Інформаційне забезпечення здорового способу життя у ВНЗ фізкультурного профілю
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: інформаційне забезпечення
здоровий спосіб життя
вищі навчальні заклади фізкультурного профілю
Issue Date: 2012
Citation: Свістельник І. Інформаційне забезпечення здорового способу життя у ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Імідж сучасного педагога. - 2012. - № 1. - С. 10 - 12.
Abstract: Розглянута система інформаційного забезпечення здорового способу життя. Показано, що інформувати наукову спільноту за тематикою здорового способу життя можна завдяки науково-допоміжній бібліографії - науково-тематичним бібліографічним виданням. Таким виданням став анотований (трьома мовами) бібліографічний покажчик «Здоровий спосіб життя», укладений у Львівському державному університеті фізичної культури. Його мета - покращити ін- формаційне забезпечення напряму підготовки «Здоров'я людини», надати можливість швидкого отримання потрібної інформації студентам, магістрантам і професорсько-викладацькому складу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1050
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svistelnyk I..17pdf.pdf562.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.