Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1000
Title: Інформаційне забезпечення напряму підготовки «Хореографія» у ВНЗ фізкультурного профілю
Authors: Свістельник, Ірина
Сосіна, Валентина
Keywords: інформаційне забезпечення
хореографія
спеціалізована література
Issue Date: 2011
Citation: Свістельник І. Інформаційне забезпечення напряму підготовки «Хореографія» у ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник, Валентина Сосіна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2011. – Вип. 15, т. 4. – С. 135 – 138.
Abstract: У статті проаналізовано інформаційне забезпечення навчальних дисциплін напрямку підготовки „Хореографія” у вищому навчальному закладі фізкультурного профілю. Визначена мета викладання, завдання та основні вимоги до фахівців. Представлено перелік навчальних дисциплін, за якими здійснюється інформаційне забезпечення. Окреслено коло проблем із формування фондів бібліотеки окремого навчального закладу спеціалізованою літературою, зокрема навчальною та науковою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1000
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Свістельник_34.pdf132.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.