Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9834
Title: Визначення місця та ролі навчальної дисципліни "Фізичне виховання" в національній системі освіти
Authors: Попрошаєв, Олександр
Мунтян, Віктор
Островський, Мар'ян
Poproshaiev, Oleksandr
Muntian, Viktor
Ostrovskyi, Marian
Keywords: фізичне виховання
система освіти
нормативно-правові акти
навчальна програма
реформування
інтеграція
мотивація
Issue Date: 2016
Citation: Попрошаєв О. Визначення місця та ролі навчальної дисципліни "Фізичне виховання" в національній системі освіти [Електронний ресурс] / Олександр Попрошаєв, Віктор Мунтян, Мар'ян Островський // Спортивна наука України. - 2016. - № 3 (73). - С. 3-8. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/420
Abstract: У зв’язку з інтеграцією вищих навчальних закладів України до європейського освітнього простору, гостро постає питання про місце та роль навчальної дисципліни «Фізичне виховання». Мета роботи полягає у визначенні місця навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в національній системі освіти на основі аналізу чинних нормативно-правових актів. На сучасному етапі, коли відбувається реформування національної системи освіти відповідно до стандартів загальноєвропейського освітнього простору, потрібно зберегти науково-методичну базу та науково-кадровий потенціал кафедр фізичного виховання. Найбільш прийнятною моделлю організації фізичного виховання в перехідний час є поєднання традиційної та секційної форм. Проведення секційних занять повинно враховуватися в основних видах навчальної роботи викладача кафедри фізичного виховання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9834
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
420-864-1-SM.pdf310.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.