Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9554
Title: Шляхи удосконалення методики проведення занять аеробікою у школі з дівчатами старшого шкільного віку
Authors: Петрина, Леся
Музика, Федір
Петрина, Роман
Petryna, Lesia
Muzyka, Fedir
Petryna, Roman
Keywords: аеробіка
дівчата
методика
заняття
Issue Date: 2014
Citation: Петрина Л. Шляхи удосконалення методики проведення занять аеробікою у школі з дівчатами старшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Леся Петрина, Федір Музика, Роман Петрина // Спортивна наука України. - 2014. - № 1 (59). - С. 8-13. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/206/200
Abstract: Мета – експериментально обґрунтувати шляхи удосконалення методики проведення занять аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку. Завданнями дослідження було проаналізувати діючу програму з фізичного виховання з питань методики проведення занять аеробікою та розробити пропозиції щодо удосконалення методичних прийомів проведення занять аеробікою з школярками старшого шкільного віку. У дослідженні взяли участь 82 школярки віком 15–17 років. Експеримент тривав 4 місяці. Було сформовано 2 групи: одна кон­трольна, друга експериментальна, по 41 школярці у кожній. Застосування експериментальної програми дало змогу досягнути значних зрушень у фізичній підготовленості школярок експериментальної групи: у розвитку швидкісних можливостей, у витривалості, у розвитку швидкісно-силових якостей, у м’язовій силі, у гнучкості. Доведено, що за рахунок зміни змісту занять, величини навантаження та врахування індивідуальних можливостей дівчат старшого шкільного віку під час проведення занять аеробікою у школі відбулося вірогідне зро­стання показників фізичної підготовленості.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9554
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
206-427-2-PB.pdf377.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.