Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9515
Title: Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх офіцерів Сухопутних військ
Authors: Красота, Вадим
Романчук, Сергій
Krasota, Vadym
Romanchyk, Serhii
Keywords: курсант
фізична підготовка
офіцер
фізичні якості
Issue Date: 2013
Citation: Красота В. Взаємозалежність професійної та фізичної готовності майбутніх офіцерів Сухопутних військ [Електронний ресурс] / Вадим Красота, Сергій Романчук // Спортивна наука України. -2013. - №5 (56). - С. 26-32. - Режим доступу : http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/167
Abstract: Мета: визначення взаємозалежності вихідного рівня сформованості та розвитку загальних і прикладних фізичних якостей курсантів із рівнем їхньої готовності до виконання службових функцій і типових завдань фахової діяльності. У дослідженні взяло участь 159 курсантів-випускників, 55 експертів і використано методи теоретичного аналізу, узагальнення наукових джерел, математичної статистики, констатувальний експеримент. Проведення констатувального експерименту дозволило визначити таке: рівень сформованості прикладних фізичних якостей курсантів достовірно нижчий від оцінювального рівня їхніх загальних фізичних якостей: сили - на 0,42 бала, швидкості - на 0,49 бала й аеробної витривалості - на 0,19 бала; наявність сильної прямої кореляційної взаємозалежності (r=0,569) вихідного рівня розвитку прикладних фізичних якостей майбутніх офіцерів з рівнем їхньої готовності до виконання службових функцій і типових завдань фахової діяльності. Наявність у молодих офіцерів із високим рівнем професійної підготовленості достовірно краще сформованих прикладних фізичних якостей підтверджує доцільність продовження досліджень у вибраному напрямку.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9515
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
167-339-1-SM.pdf296.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.