Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9440
Title: Порівняльна характеристика взаємозв'язків загальної фізичної підготовленості стрільців із лука різної кваліфікації
Authors: Бріскін, Юрій
Магльований, Анатолій
Пітин, Мар'ян
Briskin, Yurii
Mahlovanyi, Anatolii
Pityn, Marian
Keywords: стрільці з лука
кваліфікація
фізична підготовленість
взаємозв’язки
Issue Date: 2013
Citation: Бріскін Ю. Порівняльна характеристика взаємозв'язків загальної фізичної підготовленості стрільців із лука різної кваліфікації [Електронний ресурс] / Юрій Бріскін, Анатолій Магльований, Мар'ян Пітин // Спортивна наука України. - 2017. - № 1(52). - С. 3-8. - Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/ADM/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/11-18-1-PB.pdf
Abstract: У статті визначено характерні відмінності взаємозв’язків показників загальної фізичної підготовленості стрільців із лука на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей та спеціалізованої базової підготовки. Структура та зміст взаємозв’язків показників загальної фізичної підготовленості мають більшу концентрацію достовірних взаємозв’язків висококваліфікованих та кваліфікованих стрільців із лука в силових якостях, зокрема силовій та швидкісно-силовій витривалості. Вагомим у структурі загальної фізичної підготовленості можна визначити оптимальний рівень рухливості плечових суглобів для реалізації силових якостей спортсменів у запропонованих контрольних вправах та в окремих випадках - координаційних здібностей, спрямованих на прояв статичної рівноваги.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/9440
ISSN: 1993-5757
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-18-1-PB.pdf329.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.