Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/892
Title: Ocena częestości oraz charakteru współwystępujących wad postawy, wśród młodzieży szkolnej w wieku 11-17 lat ze skoliozą i stopnia
Authors: Ridan, Tomasz
Guzy, Grażyna
Strelkovska, Vanda
Woźniakowska, Anita
Keywords: вади постави
сколіоз
кут Кобба
протракція
асиметрія
wada postawy
skolioza
kąt Cobba
protrakcja
asymetria
Issue Date: 2013
Citation: Ocena częestości oraz charakteru współwystępujących wad postawy, wśród młodzieży szkolnej w wieku 11-17 lat ze skoliozą i stopnia / Tomasz Ridan, Grażyna Guzy, Vanda Strelkovska, Anita Woźniakowska // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 184 - 189.
Abstract: Метою цього дослідження було оцінити поширеності сколіозу I ступеня та інших дефектів пов’язаних зі сколіозом. У дослідженні взяли участь школярі віком 11–17 років, у тому числі 40 хлопців і 45 дівчат. У 51% пацієнтів був правосторонній сколіоз, а решти 49% – лівосторонній, лівосторонній був у 76% хворих у крижовому відділі хребта, 23% – у грудному відділі і 1% – у шийному, а правосторонній – у 76% пацієнтів в грудному відділі, у 24% – у крижовому відділі. Серед порушень постави, які супроводжуються сколіозом, виявлено асиметрію м'язового тонусу, лопаток і таза й потракцію голови і плечей.
Description: Celem pracy była ocena częstości występowania charakteru skoliozy I stopnia oraz innych wad i dysfunkcji towarzyszących skoliozie. Badaniami objęto młodzież szkolną w wieku 11-17 lat, w tym 40 chłopców i 45 dziewcząt. U 51% badanych stwierdzono skoliozę prawostronną, u pozostałych 49% lewostronną, z czego lewostronną u 76% badanych w odcinku lędźwiowym, u 23% w odcinku piersiowym i 1% w odcinku szyjnym, a prawostronną u 76% badanych w odcinku piersiowym i 24% w lędźwiowym. Spośród zaburzeń postawy towarzyszących skoliozie stwierdzono występowanie asymetrii napięć mięśniowych, łopatek i miednicy oraz protrakcji głowy i barków.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/892
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rid_31.pdf302.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.