Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/888
Title: Wpływ kompleksowej rehabilitacji szpitalnej na jakość życia osób po udarze mózgu
Authors: Bejer, Agnieszka
Probachta, Mirosław
Trojan, Grzegorz
Szeliga, Ewa
Pikuła, Dominik
Keywords: фізична реабілітація
інсульт
якість життя
SJŻUM
Issue Date: 2013
Citation: Wpływ kompleksowej rehabilitacji szpitalnej na jakość życia osób po udarze mózgu / Agnieszka Bejer, Mirosław Probachta, Grzegorz Trojan, Ewa Szeliga, Dominik Pikuła // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 6 - 12.
Abstract: Комплексна реабілітація людей після інсульту, яка впливає як на фізичний рівень, так і психічний, може істотно обумовлювати якість життя, що залежить від стану здоров'я (англ. HRQoL). Метою цієї праці було визначення впливу отриманих ефектів реабілітації на якість життя людей після інсульту. Дослідження було проведено серед пацієнтів після перенесенного інсульту, які лікувалися у відділі реабілітації в реабілітаційному медичному центрі у Ланцуті. У дослідженні брали участь 39 осіб, у тому числі 17 жінок і 22 чоловіків. Вік хворих коливався від 35 до 82 років, середній вік становив 62,6 року. Для виміру якості життя використовувалася шкала якості життя після інсульту. Для оцінювання ефектів реабілітації використовувалися індекс Бартела (BI), шкала рухових функцій (MFAS), а також шкала депресії Бека (BDI). У результаті комплексної стаціонарної реабілітації спостерігалося поліпшення якості життя після інсульту у більшості оцінюваних сфер. Важливими факторами, які визначають поліпшення якості життя після інсульту є поліпшення функціонального та емоційного станів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/888
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bej_1.pdf457.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.