Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/833
Title: Концептуальні аспекти системи контролю у фізичному вихованні спеціальних медичних груп ВНЗ
Authors: Блавт, Оксана
Keywords: фізичне виховання
контроль
тестування
оцінювання
спеціальна медична група
студенти
Issue Date: 2013
Citation: Блавт О. Концептуальні аспекти системи контролю у фізичному вихованні спеціальних медичних груп ВНЗ / Оксана Блавт // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 13 - 19.
Abstract: Розглянуто сучасний стан системи контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп вищих навчальних закладів. На основі теоретичного аналізу та експериментальної перевірки наявних методик оцінювання динаміки фізичної підготовленості студентів із відхиленнями у стані здоров’я встановлено, що зміст і спрямованість процесу тестування та оцінювання у фізичному вихованні цих студентів не забезпечують належного рівня контролю, не відповідають сучасним вимогам і потребують зміни на ефективніші для забезпечення реалізації основних завдань навчального процесу у цих групах.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/833
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bla_2.pdf302.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.