Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/819
Title: Диференційований контроль розвитку максимальної сили студенток 17 - 20 років
Authors: Сергієнко, Володимир
Keywords: рухова підготовленість
силові здібності
максимальна сила
кореляція
сигмовидна шкала
перцентилі
студентки
антропометрія
Issue Date: 2013
Citation: Сергієнко В. Диференційований контроль розвитку максимальної сили студенток 17 - 20 років / Володимир Сергієнко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 202 - 207.
Abstract: У статті подано результати педагогічного дослідження силових здібностей у процесі фізичного виховання, метою якого було визначення розвитку максимальної сили у студенток різного віку. В експерименті взяло участь 800 студенток-дівчат віком 17–20 років основної медичної групи. Відображено середні показники максимальної сили кистьової динамометрії правої руки, станової сили, згиначів передпліччя правої руки, розгиначів стегон і гомілок ніг, а також антропометричні дані. Установлено кореляційні зв’язки між тестовими вправами та довжиною й масою тіла студенток. Відзначено показники диференційованої змінюваності максимальної сили, що розраховані за 12-бальною сигмовидною шкалою, які свідчать про зростання в зонах середнього і вищого за середній рівнів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/819
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ser_36.pdf318.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.