Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/815
Title: Управління руховою активністю учнів старшого шкільного віку
Authors: Рибалко, Петро
Скачедуб, Н.
Ярошик, Марта
Keywords: фізична культура
рухова активність
управління
діти старшого шкільного віку
здоровий спосіб життя
Issue Date: 2013
Citation: Рибалко П. Управління руховою активністю учнів старшого шкільного віку / П. Рибалко, Н. Скачедуб, М. Ярошик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 176 - 180.
Abstract: Раціональна організація рухової активності в сучасному суспільстві набула особливої актуальності внаслідок зростання захворюваності серед школярів, порушення балансу між споживаною їжею, фізичними навантаженнями й відпочинком дитини. Статтю присвячено питанню управління руховою активністю учнів старшого шкільного віку. Вивчено зміст рухової активності старшокласників. З’ясовано самооцінку рівня рухової активності старших школярів. Визначені шляхи удосконалення ефективності управління руховою активністю учнів старшого шкільного віку.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/815
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ryb_31.pdf547.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.