Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/803
Title: Система перевірки та оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил іноземних держав
Authors: Одеров, Артур
Шлямар, Ігор
Балдецький, Андрій
Keywords: фізична підготовленість
військовослужбовці
оцінювання
контроль
тест
перевірка
Issue Date: 2013
Citation: Одеров А. Система перевірки та оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил іноземних держав / Артур Одеров, Ігор Шлямар, Андрій Балдецький // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 109 - 113.
Abstract: У статті проведено аналіз системи перевірки й оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців збройних сил іноземних держав, зважені і оцінені найважливіші складові цих систем (зміст фізичної підготовки, перевірка й оцінювання, підготовка спеціалістів) та чинники, які визначають формування системи фізичної підготовки збройних сил. Також проведено порівняльний аналіз структури, змісту системи перевірки й оцінювання фізичної підготовленості курсантів ВНЗ провідних іноземних держав. Виявлено основні недоліки в системі перевірки й оцінювання фізичної підготовки (ФП) курсантів ВНЗ Збройних сил України (ЗСУ) та можливі шляхи їх вирішення. Визначено перспективу подальших досліджень у цій галузі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/803
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ode_20.pdf338.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.