Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/794
Title: Характеристика добової рухової активності дітей 7 - 17 років
Authors: Калиниченко, Ірина
Keywords: рухова активність
енерговитрати
гіподинамічний спосіб життя
добова рухова активність
діти
Issue Date: 2013
Citation: Калиниченко І. Характеристика добової рухової активності дітей 7 - 17 років / Ірина Калиниченко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 61 - 66.
Abstract: Метою дослідження було вивчити особливості добової рухової активності дітей і провести її нормування шляхом визначення енерговитрат окремих її видів. Під час дослідження використовувалися: педагогічне спостереження, формалізований самозвіт, математичні та статистичні методи. Згідно з розробленою шкалою добових енерговитрат сумарної добової рухової активності дітей 7–17 років, встановлено, що серед школярів трьох вікових груп добові енерговитрати закономірно зменшуються з віком в 1,96 разу (t=6,64; p<0,05) і трансформуються в середній рівень енерговитрат, що зумовлено особливостями навчальної діяльності і більш гіподинамічним способом життя дітей середнього і старшого шкільного віку. Гендерні відмінності рухової активності мінімізовані і характеризуються перевагою енерговитрат серед хлопців у 16 років лише на 45,65 ккал і на 20 ккал – у 17 років порівняно з дівчатами. Добові енерговитрати учнів сільських шкіл на 7,64 більше, ніж енерговитрати міських школярів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/794
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kal_11.pdf345.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.