Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/775
Title: Использование метода идеомоторной настройки для повышения надежности выполнения технических комплексов - ката в каратэ-до
Authors: Заулошнов, Вадим
Keywords: карате-до
ідеомоторне налаштування
ідеомоторне тренування
надійність у спорті
спортивне тренування
Issue Date: 2013
Citation: Заулошнов В. Использование метода идеомоторной настройки для повышения надежности выполнения технических комплексов - ката в каратэ-до / Вадим Заулошнов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 79 - 82.
Abstract: Сучасна спортивна підготовка характеризується зростанням фізичних і нервових навантажень, обсяг і інтенсивність яких досягли критичних величин. Їх подальше зростання лімітується як біологічними можливостями організму людини, так і соціальними чинниками. Всі ці обставини обумовлюють необхідність розроблення ефективніших методів тренування при комплексній оптимізації всіх її основних компонентів Проблема надійності рухової діяльності в спорті є однією з ключових і найбільш актуальних на сучасному етапі розвитку спорту. Розробка методичних аспектів підвищення надійності в спорті дозволить побачити, яким чином виникає проблема точності виконання технічних і тактичних прийомів і загальна проблема забезпечення переходу від тренувань до змагальної діяльності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/775
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zau_14.pdf297 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.