Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7251
Title: Фізичне виховання як пріоритетний напрям європейської педагогічної науки другої половини ХІХ - першої половини ХХ століття
Authors: Окопний, Андрій
Keywords: фізичне виховання
фізична культура
тіловиховання
Issue Date: 2005
Citation: Окопний А. Фізичне виховання як пріоритетний напрям європейської педагогічної науки другої половини ХІХ - першої половини ХХ століття / Андрій Окопний // Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання : колект. моногр. - Львів, 2005. - С. 82-84.
Abstract: Узагальнення проблеми розвитку фізичного виховання другої половини XIX - початку XX ст. дозволило встановити, що тіловиховання стає пріоритетним напрямом педагогічної науки, чим зумовлені істотні зміни в шкільній і позашкільній практиці. Важливим фактором поширення громадської форми тіловиховання серед молоді була народна педагогіка, як результат об'єктивного творчого внеску багатьох поколінь у духовну культуру народу. Спостерігається зростання науково-педагогічних досліджень у напрямі фізичного виховання. Теоретична думка українських вчених-педагогів у фізичному вихованні середини XIX - середини XX століття не поступалася значущістю педагогічної думки європейських народів. Проблема полягала у втіленні ідей фізичного виховання у навчально-виховний процес молоді тодішніх освітніх закладів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7251
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
А. Окопний.pdf278.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.