Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6957
Title: Адаптивний спорт : анот. наук.-темат. покажч. трьома мовами
Authors: Свістельник, Ірина
Бріскін, Юрій
Keywords: адаптивний спорт
бібліографічний покажчик
Issue Date: 2017
Citation: Адаптивний спорт : анот. наук.-темат. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. – Вид 4-те, допов. – Львів : [б. в.], 2017. – 218 с. - (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 4).
Abstract: До анотованого покажчика увійшли видання бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури (книги, брошури, наукові статті, автореферати дисертацій). Праці науковців, що досліджують проблеми адаптивного спорту, представлено в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації і ключові слова подано трьома мовами (українською, російською та англійською) в авторській редакції. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–2013 „Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила”. Анотований бібліографічний покажчик буде корисний усім тим, хто цікавиться науковими дослідженнями спорту неповносправних.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6957
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File SizeFormat 
АДАПТИВНИЙ СПОРТ_покажчик.pdf1.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.