Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/523
Title: Фахова підготовка студентів до майбутньої інноваційної діяльності
Authors: Ільків, Оксана
Матвіїв, Василь
Пришляк, Олег
Keywords: інформаційна культура
фахова підготовка
інноваційні процеси
Issue Date: 2014
Citation: Ільків О. Фахова підготовка студентів до майбутньої інноваційної діяльності / Оксана Ільків, Василь Матвіїв, Олег Пришляк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 4. - С. 39 - 46.
Abstract: У статті описано інноваційні процеси в сучасній педагогічній діяльності, проаналізовано роль лабораторних занять із предмета «Інформатика та комп’ютерна техніка» для формування готовності майбутніх фахівців фізичної культури, спорту та здоров’я людини до інноваційної педагогічної діяльності в галузі фізичної культури, спорту та здоров’я людини.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/523
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ilk_8.pdf383.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.