Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/515
Title: Стейкхолдери як агенти зовнішніх комунікацій в організаціях сфери масового спорту та спорту для всіх
Authors: Кравченко, Олена
Keywords: масовий спорт
спорт для всіх
стейкхолдери
комунікації
Issue Date: 2014
Citation: Кравченко О. Стейкхолдери як агенти зовнішніх комунікацій в організаціях сфери масового спорту та спорту для всіх / Олена Кравченко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 4. - С. 47 - 52.
Abstract: Комунікаційні процеси є невід’ємною частиною діяльності будь – якої організації сфери масового спорту та спорту для всіх. Для створення успішних комунікативних актів та результативної діяльності необхідне досконале знання учасників процесу, насамперед стейкхолдерів. Проте на цей момент феномен «стейкхолдерів» є вивчений недостатньо і потребує ґрунтовних досліджень. Ми досліджували різні наукові джерела та сформулювали основні ідеї суті стейкхолдерів та способи їх аналізу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/515
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kra_9.pdf511.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.