Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5005
Title: Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів як педагогічна проблема
Authors: Корносенко, Оксана
Keywords: професійна підготовка
фітнес-тренер
Issue Date: 2016
Citation: Корносенко О. Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів як педагогічна проблема / Оксана Корносенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Львів, 2016. - Вип. 20, т. 3/4. - С. 85-91.
Abstract: За допомогою теоретичних, емпіричних і математичних методів установлено, що професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів в Україні може здійснюватися двома шляхами: у вищих навчальних закладах і «школах фітнесу»; виявлено вищі навчальні заклади України, які здійснюють професійну підготовку майбутніх фітнес-тренерів; проаналізовано напрями і результати підготовки фітнес-тренерів у «школах фітнесу». Констатовано, що виші, які готують фітнес-тренерів здатні здійснювати якісну підготовку і формувати професійні компетенції в повному обсязі. Отримані у «школі фітнесу» окремі знання, уміння та навички не відповідають вимогам до рівня підготовленості сучасного фітнес-тренера, через свою фрагментарність і частковість, їх не достатньо для якісного виконання професійних обов’язків.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5005
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
МSNU_2016_Т4_05.pdf343.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.