Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4993
Title: Кореляційно-регресійний аналіз - інструмент обгрунтування ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей
Authors: Яровенко, Г.
Остапенко, Ю.
Остапенко, В.
Keywords: професійно-прикладна фізична підготовка
інформаційно-логічна група спеціальностей
кореляційно-регресійний аналіз
студенти
Issue Date: 2016
Citation: Яровенко Г. Кореляційно-регресійний аналіз - інструмент обгрунтування ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей / Г. Яровенко, Ю. Остапенко, В. Остапенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Львів, 2016. - Вип. 20, т. 1/2. - С. 352-360.
Abstract: У статті розглянуто проблему підвищення ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей. Метою роботи є проведення кореляційного аналізу, розробка, наукове обґрунтування і використання регресійних моделей залежностей впливу фізичних вправ на розвиток професійно важливих фізичних і психофізіологічних якостей студентів інформаційно-логічної групи спеціальностей. За результатами проведеного кореляційно-регресійного аналізу виявлено фактори, які мають суттєвий вплив на розвиток професійно важливих якостей. За під- сумками проведеного дослідження побудовано регресійні моделі, оцінено їх точність та адекватність. З’ясовано, що їх практичне застосування дасть змогу спрогнозувати рівень розвитку професійно важливих якостей майбутніх спеціалістів цієї групи спеціальностей.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4993
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
МSNU_2016_Т2_33.pdf355.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.