Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4950
Title: Порівняльний аналіз чинників мотивації до занять фізичним вихованням студентів різних навчальних відділень університету
Authors: Кузнєцова, Олена
Keywords: студенти
фізичні вправи
рухова діяльність
мотивація до занять
Issue Date: 2016
Citation: Кузнєцова О. Порівняльний аналіз чинників мотивації до занять фізичним вихованням студентів різних навчальних відділень університету / Олена Кузнєцова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Львів, 2016. - Вип. 20, т. 1/2. - С. 244 - 250.
Abstract: На формування методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів впливає низка чинників, які позитивно так й негативно позначаються на якості та ефективності навчального процесу з фізичного виховання, а саме: чинники, що сприяють позитивному ставленню до занять фізичними вправами як у навчальний так і позаначальний час. Подано результати проведеного анкетування студентів, здійснено порівняльний аналіз мотивів до занять фізичним вихованням студентів різних навчальних відділень університету.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4950
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
МSNU_2016_Т2_13.pdf324.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.