Навчальні посібники Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 416
Issue DateTitleAuthor(s)
2013ПсихофізіологіяКабашнюк, В. О.; Гаврилькевич, В. К.; Kabashniuk, V. O.; Havrylkevych, V. K.
2001Загальна гігієна : посіб. для практ. занятьДаценко, І. І.; Datsenko, I. I.
2017Раціональне і безпечне харчування як основа громадського здоров’яКасянчук, В. В.; Курганська, В. О.; Олешко, О. М.; Kasyanchuk, V. V.; Kurganska, V. O.; Oleshko, O. M.
2022Основи наукових дослідженьСінчук, О. М.; Берідзе, Т. М.; Барановська, М. Л.; Данілін, О. В.; Кальмус, Д. О.; Sinchuk, O. M.; Beridze, T. M.; Baranovska, M. L.; Danilin, O. V.; Kalmus, D. O.
2018Протезування та ортезування у фізичній терапіїФілак, Ярослав; Філак, Фелікс; Filak, Yaroslav; Filak, Feliks
2017Порушення серцевого ритму та провідностіРішко, М. В.; Бичко, М. В.; Кишко, М. М.; Когутич, І. І.; Чендей, Т. В.; Куцин, О. О.; Rishko, M. V.; Bychko, M. V.; Kyshko, M. M.; Kohutych, I. I.; Chendei, T. V.; Kutsyn, O. O.
2023Організація масових спортивних заходів і показових виступівТовт, В. А.; Семаль, Н. В.; Сивохоп, Е. М.; Tovt, V. A.; Semal, N. V.; Syvokhop, E. M.
2018Сучасні технології здоров’язбереженняМелега, К. П.; Meleha, K. P.
2021Організаційно-методичні основи проведення занять з плаванняЗвонар, В. В.; Петрушко, М. І.; Мордвінцев, Г. О.; Zvonar, V. V.; Petrushko, M. I.; Mordvintsev, H. O.
2019Сучасні методи діагностики в кардіологіїБичко, М. В.; Рішко, М. В.; Bychko, M. V.; Rishko, M. V.
2023Інноваційні технології у готельному господарствіВлащенко, Наталія; Vlashchenko, Nataliia
2021Інноваційні технології у STEM - освітіГнєзділова, Вікторія; Hniezdilova, Viktoriia
2014ПедіатріяАряєв, М. Л.; Котова, Н. В.; Ariaiev, M. L.; Kotova, N. V.
2004Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмомТарасун, В. В.; Хворова, Г. М.; Tarasun, V. V.; Khvorova, H. M.
2012Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групиДубогай, О. Д.; Цьось, А. В.; Євтушок, М. В.; Dubohai, O. D.; Tsos, A. V.; Yevtushok, M. V.
2021Теорія й методика фізичного вихованняЧерненко, С. О.; Chernenko, S. O.
2022Грамотність у фізичній культурі різних груп населенняПавлова, Юлія; Pavlova, Yuliia
2022Біохімія та основи біохімії рухової активностіБорецький, Юрій; Сибіль, Марія; Гложик, Ірина; Трач, Володимир; Boretskyi, Yurii; Sybil, Mariia; Hlozhyk, Iryna; Trach, Volodymyr
2022Легка атлетикаСвищ, Я. С.; Дунець-Лесько, А. В.; Дух, Т. І.; Павлось, О. О.; Конестяпін, В. Г.; Чорненька, Г. В.; Прокопенко, В. І.; Західний, В. Р.; Когут, Ю.В.; Строкун, М. Я.; Svyshch, Ya. S.; Dunets-Lesko, A. V.; Dukh, T. I.; Pavlos, O. O.; Konestiapin, V. H.; Chornenka, H. V.; Prokopenko, V. I.; Zakhidnyi, V. R.; Kohut, Yu.V.; Strokun, M. Ia.
2021Англійська моваВоробель, Марія; Гудима, Галина; Стифанишин, Ірина; Vorobel, Mariia; Hudyma, Halyna; Styfanyshyn, Iryna
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 416