Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4319
Title: Аналіз оздоровчої ефективності аеробних та аеробно-анаеробних навантажень
Authors: Лісовський, Богдан
Keywords: аеробні навантаження
аеробно-анаеробні навантаження
варіабельності серцевого ритму
Issue Date: 2007
Citation: Лісовський Б. Аналіз оздоровчої ефективності аеробних та аеробно-анаеробних навантажень / Богдан Лісовський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. - Львів, 2007. - Вип. 11, т. 4. - С. 175 - 178.
Abstract: В даній роботі проведений аналіз оздоровчої ефективності аеробних та аеробно-анаеробних навантажень у студентів факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника на підставі визначення МСК, відсотка жирової тканини та індексу маси тіла. Висновки про резерви регуляції робили за показниками варіабельності серцевого ритму. Аеробні та аеробно-анаеробні навантаження ведуть до значного зростання МСК, зниження відсотка жирової тканини. При фізичному навантаженні зафіксоване істотне підвищення симпато-адреналової активності (LF/HF), що супроводжувалось зниженням реактивності парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи (HF).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4319
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
34_Lisovskyy.pdf666.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.