Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/403
Title: Особливості функціональної підготовленості хокеїстів та траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей
Authors: Сулима, Алла
Keywords: хокей на траві
функціональна підготовленість
аеробна продуктивність
анаеробна продуктивність
Issue Date: 2014
Citation: Сулима А. Особливості функціональної підготовленості хокеїстів та траві на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей / Алла Сулима // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 202 - 206.
Abstract: У статті подано результати дослідження аеробної та анаеробної продуктивності організму кваліфікованих хокеїстів на траві віком 18–21 рік за показниками максимального споживання кисню (VO2max), порога анаеробного обміну (ПАНО), максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 10 с (ВанТ 10), 30с (ВанТ 30), 60с (МКЗР), а також за функціональними гіпоксичними пробами із затримкою дихання на вдиху та видиху. Установлено, що рівень аеробної продуктивності за відносною величиною максимального споживання кисню, яку оцінювали за критеріями Я. П. Пярната, у середньому «нижчий за середній» і нижчий за «критичний» рівня здоров’я за Г.Л. Апанасенком. Тому вважаємо, що при роботі зі спортсменами цієї спеціалізації слід більше уваги приділяти вправам, які б сприяли підвищенню аеробних та анаеробних можливостей організму.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/403
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sul_33.pdf305.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.