Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/384
Title: Морфофункціональні особливості жіночого організму, що впливають на розвиток рухових якостей (огляд літератури)
Authors: Мартинова, Наталія
Keywords: студенти
жіночий організм
рухові якості
Issue Date: 2014
Citation: Мартинова Н. Морфофункціональні особливості жіночого організму, що впливають на розвиток рухових якостей (огляд літератури) / Наталія Мартинова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 128 - 132.
Abstract: У статті проведено теоретичний аналіз наукової та методичної літератури щодо особливостей жіночого організму. Відзначено відмінності між жіночим і чоловічим організмами. Проведено порівняльну характеристику жіночого та чоловічого організмів на психологічному, морфологічному та фізіологічному рівнях. Розглянуто практичні рекомендації різних науковців стосовно розвитку рухових якостей дівчат. Зроблено висновки для організації практичних занять, спрямованих на розвиток рухових якостей студенток вищих навчальних закладів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/384
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mar_21.pdf298.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.