Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/375
Title: Формування діагностико-прогностичної компетентності майбутнього фахівця фізичної реабілітації
Authors: Фастівець, Анна
Keywords: фізична реабілітація
фахівець фізичної реабілітації
компетентність
діагностико-прогностична компетенція
компетентнісний підхід
Issue Date: 2014
Citation: Фастівець А. Формування діагностико-прогностичної компетентності майбутнього фахівця фізичної реабілітації / Анна Фастівець // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 223 - 227.
Abstract: У статті визначено сутність компетентнісного підходу до підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти. Проаналізовано перелік соціально-особистісних, інструментальних, загальнонаукових та професійних компетенцій, формування яких передбачено галузевим стандартом підготовки фахівця фізичної реабілітації. Констатовано, що реалізація здоров’язбережної компетентності фахівця фізичної реабілітації можлива за умови володіння діагностико- прогностичними уміннями й навичками, які формуються на основі комплексу інтегрованих медико-біологічних знань.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/375
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Fas_37.pdf251.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.