Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/363
Title: Вплив занять з елементами баскетболу на фізичну підготовленість дітей 5 років
Authors: Воропай, Сергій
Сукачов, Олександр
Keywords: заняття з елементами баскетболу
фізична підготовленість
фізичний розвиток
діти дошкільного віку
баскетбол
Issue Date: 2014
Citation: Воропай С. Вплив занять з елементами баскетболу на фізичну підготовленість дітей 5 років / Сергій Воропай, Олександр Сукачов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 2. - С. 14 - 20.
Abstract: Досліджено вплив занять з елементами баскетболу на фізичну підготовленість дітей 5 років. Дослідження проведено на базі дитячого дошкільного закладу м. Кіровограда із залученням дітей 5 років (n=29). Використано комплекс показників, що характеризують рухові здібності, психофізіологічні та функціональні можливості дітей. Визначено наявність вірогідних відмінностей за більшістю досліджувавних показників, окрім показників швидкості, спритності, показника ваги. Доведено ефективність впливу занять з елементами баскетболу за більшістю показників, що вивчалися. Заняття з елементами баскетболу є достатньо ефективними для фізичного розвитку та підготовленості дітей 5 років.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/363
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vor_3.pdf763.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.