Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/338
Title: Формування мотивації до занять фізичною культурою у студентської молоді
Authors: Хлєбодарова, Ірина
Коряка, Євген
Keywords: фізична культура
мотивація
фізичне виховання
студенти
Issue Date: 2014
Citation: Хлєбодарова І. Формування мотивації до занять фізичною культурою у студентської молоді / Ірина Хлєбодарова, Євген Коряка // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 2. - С. 173 - 178.
Abstract: Мотивація до занять фізичною культурою та її цілеспрямоване формування є актуальною проблемою сьогодення, у постановці якої можна виокремити філософські, педагогічні, медичні, фізіологічні й інші аспекти дослідження. Формування мотивації залежить не лише від об’єктивних, але й суб’єктивних факторів, рівня свідомості та загальної культури людини. Тому ми визначили підходи щодо формування мотивації до занять фізичною культурою студентської молоді, що є необхідним в організації процесу фізичного виховання та допоможе визначити усвідомлене ставлення студентів до занять фізичною культурою, сформувати потребу в повсякденних фізичних вправах, сприяти фізичній і професійній досконалості, створити передумови для організації позитивного комунікативного середовища, а також позитивного емоційного статусу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/338
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hle_31.pdf322.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.